دستگاه دومنظوره مهرسازی و چاپ سیلک آموزش ساخت مهر ژلاتینی و فلزی ؛ آموزش چاپ روی انواع سطوح صاف و مسطح ؛ فروش دستگاه چاپ سیلک و دستگاه مهرسازی و کلیشه سازی-فروش دستگاه مهر سازی - فروش دستگاه مهر برجسته - فروش دستگاه مهر لیزری - آموزش چاپ نایلون - دستگاه چاپ تیشرت- کار پردرآمد - کاریابی - شغل یابی - شغل پردرآمد tag:http://irmohr2.mihanblog.com 2018-03-18T18:37:03+01:00 mihanblog.com دستگاه چاپ نایلون 2018-03-15T02:35:00+01:00 2018-03-15T02:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/77 مهدی اصفهانی چاپ روی نایلون تبلیغاتی فروشگاهی و مغازه ها با دستگاه چاپ سیلک اسکرین انجام میشود چاپ سیلک برای چاپ رنگ روی مشماع , تی شرت و لباس , شال , پارچه , پلاستیک , ساک دستی و جعبه و مقوا مناسب است چاپ نایلون را میتوان یک شغل جدید با سرمایه کم در نظر گرفتدستگاه چاپ سیلک در دو مدل دستی و اتوماتیک موجود است دستگاه چاپ سیلک دستی برای شغل خانگی و راه اندازی شغل کوچک و زودبازده بسیار مناسب استچاپ سیلک جزء مشاغل زودبازده با سرمایه کم است که برای زنان خانه دار و مردان قابل استفاده است این شغل را هم میتوان یک چاپ روی نایلون تبلیغاتی فروشگاهی و مغازه ها
با دستگاه چاپ سیلک اسکرین انجام میشود
چاپ سیلک برای چاپ رنگ روی مشماع , تی شرت
و لباس , شال , پارچه , پلاستیک , ساک دستی و
جعبه و مقوا مناسب است چاپ نایلون را میتوان
یک شغل جدید با سرمایه کم در نظر گرفت
دستگاه چاپ نایلون
دستگاه چاپ سیلک در دو مدل دستی و اتوماتیک
موجود است دستگاه چاپ سیلک دستی برای
شغل خانگی و راه اندازی شغل کوچک و زودبازده
بسیار مناسب است

چاپ سیلک جزء مشاغل زودبازده با سرمایه کم
است که برای زنان خانه دار و مردان قابل استفاده
است این شغل را هم میتوان یک شغل زنانه پردرآمد
و هم شغل دوم خانگی مناسب مردان دانست

چاپ نوشته , عکس , طرح , آرم و متن روی
کیسه نایلون و مشماع بصورت تک رنگ و
یا چند رنگ با دستگاه چاپ سیلک براحتی
انجام میشود

دستگاه چاپ سیلک روی نایلون
یک سال گارانتی فول
آموزش چاپ روی نایلون
از 250 هزار تا 450 هزار تومان

09124526223

09193519931

]]>
میز نور چاپ سیلک 2018-03-08T02:35:00+01:00 2018-03-08T02:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/72 مهدی اصفهانی میز نور عکاسی شابلون چاپ سیلک از میزی با ابعاد مشخص تشکیل شده که درون آن تعدادی لامپ یووی مخصوص چاپ سیلک , بردهای دیجیتالی و آیینهضد موج قرار دارد ,تایمر و فن خنک کننده نیز کار با دستگاه را ساده تر میکند قیمت میز نور کلیشه سازیاز 250 هزار تا 450 هزار تومان می باشدبرای چاپ سیلک روی نایلون و تیشرت و مشماع علاوه بر میز نور شابلون سازی به لوازم و مواد اولیهچاپ سیلک نیاز داریم وسایل چاپ سیلک بجز میز نور شامل شابلون خامو کاردک , گیره مخصوص چاپ و لاک حساس دیازوو رنگ چاپ سیلک می باشددستگاه چاپ سیلک دس میز نور عکاسی شابلون چاپ سیلک از میزی
با ابعاد مشخص تشکیل شده که درون آن تعدادی لامپ
یووی مخصوص چاپ سیلک , بردهای دیجیتالی و آیینه
ضد موج قرار دارد ,تایمر و فن خنک کننده نیز کار با
دستگاه را ساده تر میکند قیمت میز نور کلیشه سازی
از 250 هزار تا 450 هزار تومان می باشد
میز نور چاپ سیلک
برای چاپ سیلک روی نایلون و تیشرت و مشماع
علاوه بر میز نور شابلون سازی به لوازم و مواد اولیه
چاپ سیلک
نیاز داریم

وسایل چاپ سیلک بجز میز نور شامل شابلون خام
و کاردک , گیره مخصوص چاپ و لاک حساس دیازو
و رنگ چاپ سیلک می باشد

دستگاه چاپ سیلک دستی
یک سال گارانتی فول
آموزش چاپ سیلک رایگان
از 250 هزار تا 450 هزار تومان

09124526223

09193519931

]]>
قیمت دستگاه چاپ سیلک 2018-03-01T02:35:00+01:00 2018-03-01T02:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/65 مهدی اصفهانی دستگاه های چاپ سیلک در انواع دستی و اتوماتیک موجود است دستگاه چاپ سیلک دستی از 250 هزار تا 450 هزار تومان و دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک از 15 تا 20 میلیون تومان است چاپ سیلک , چاپ روی تی شرت,لباس,پلاستیک,مشماع و نایلون استبرای راه اندازی کارگاه چاپ سیلک به دستگاه چاپ سیلک و لوازم چاپ سیلک نیاز است چاپ سیلک را میتوان در منزل و برای شغل دوم و کار در منزل در نظر گرفت چاپ سیلک به فضای کوچک و سرمایه کم نیاز دارد هزینه راه اندازی شغل چاپ سیلک کمتر از 500 هزارتومان است چاپ سیلک برای شغل دوم خانگی مناسب دستگاه های چاپ سیلک در انواع دستی و اتوماتیک
موجود است دستگاه چاپ سیلک دستی از 250 هزار
تا 450 هزار تومان و دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک
از 15 تا 20 میلیون تومان است چاپ سیلک , چاپ روی
تی شرت,لباس,پلاستیک,مشماع و نایلون است
قیمت دستگاه چاپ سیلک

برای راه اندازی کارگاه چاپ سیلک به دستگاه چاپ سیلک
و لوازم چاپ سیلک نیاز است چاپ سیلک را میتوان در منزل
و برای شغل دوم و کار در منزل در نظر گرفت

چاپ سیلک به فضای کوچک و سرمایه کم نیاز دارد
هزینه راه اندازی شغل چاپ سیلک کمتر از 500 هزار
تومان است

چاپ سیلک برای شغل دوم خانگی مناسب آقایان و خانم ها
است که بسیار زودبازده و سود ده است

دستگاه چاپ سیلک
از 250 هزار تومان
آموزش رایگان چاپ سیلک
یک سال گارانتی تعویض

09124526223

09192510283

]]>
قیمت دستگاه چاپ ساک دستی 2018-02-22T02:35:00+01:00 2018-02-22T02:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/73 مهدی اصفهانی دستگاه چاپ روی ساک دستی پلاستیکی و پارچه ایاز 250 هزار تومان تا 450 هزار تومان با آموزش رایگانچاپ ساک دستی و یک سال گارانتی فول و تامینلوازم چاپ ساک دستی ,قابلیت چاپ روی انواع کیسه نایلون , مشماع,تی شرت,شال , جعبه وشیشه, مقوا , پارچه و لباسچاپ روی ساک دستی و سطوح صاف و مسطح با دستگاه چاپ سیلک اسکرین انجام میشود کهدر انواع دستی و اتوماتیک تولید میشودچاپ پلاستیک و مشماع و ساک دستی بسیار پردرآمد و کم هزینه است چاپ تبلیغات و آرم و نوشته روی سطوح صاف آسان و ساده استچاپ سیلک را بانوان برای شروع شغ دستگاه چاپ روی ساک دستی پلاستیکی و پارچه ای
از 250 هزار تومان تا 450 هزار تومان با آموزش رایگان
چاپ ساک دستی و یک سال گارانتی فول و تامین
لوازم چاپ ساک دستی ,قابلیت چاپ روی انواع
کیسه نایلون , مشماع,تی شرت,شال , جعبه و
شیشه, مقوا , پارچه و لباس
قیمت دستگاه چاپ ساک دستی
چاپ روی ساک دستی و سطوح صاف و مسطح
با دستگاه چاپ سیلک اسکرین انجام میشود که
در انواع دستی و اتوماتیک تولید میشود

چاپ پلاستیک و مشماع و ساک دستی بسیار
پردرآمد و کم هزینه است چاپ تبلیغات و آرم و
نوشته روی سطوح صاف آسان و ساده است

چاپ سیلک را بانوان برای شروع شغل خانگی
پردرآمد و کار پردرآمد خانگی و آقایان برای
راه اندازی شغل دوم و شغل کوچک خانگی
استفاده می کنند

دستگاه چاپ سیلک

یک سال گارانتی فول
آموزش چاپ سیلک
از 250 هزار تا 450 هزار تومان

09124526223

09381966964

]]>
دستگاه چاپ خانگی 2018-02-15T02:35:00+01:00 2018-02-15T02:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/85 مهدی اصفهانی دستگاه چاپ سیلک خانگی مناسب چاپ رویتی شرت , مشماع , لباس ,نایلون , ساک دستی , برد مدار چاپی , پارچه, جعبه و سطوح صاف و مسطح بهمراه آموزش چاپ خانگی سیلک از 250 هزار توماندستگاه چاپ خانگی همان دستگاه چاپ سیلک دستی است که برای کار در خانه , شغل دوم خانگی و شروع یک شغل زنانه پردرآمد و حتی شغل دوم در منزل قابل استفاده می باشدهزینه راه اندازی شغل خانگی و پردرآمد چاپ سیلک کمتر از 500 هزار تومان است که شامل دستگاه چاپ سیلک خانگی و لوازم چاپ سیلک بهمراه رنگ چاپ سیلک می باشدبه دستگاه چاپ خانگی سیلک , دس دستگاه چاپ سیلک خانگی مناسب چاپ روی
تی شرت , مشماع , لباس ,نایلون , ساک
دستی , برد مدار چاپی , پارچه, جعبه و سطوح
صاف و مسطح بهمراه آموزش چاپ خانگی سیلک
از 250 هزار تومان
دستگاه چاپ خانگی
دستگاه چاپ خانگی همان دستگاه چاپ سیلک دستی
است که برای کار در خانه , شغل دوم خانگی و شروع
یک شغل زنانه پردرآمد و حتی شغل دوم در منزل قابل
استفاده می باشد

هزینه راه اندازی شغل خانگی و پردرآمد چاپ سیلک
کمتر از 500 هزار تومان است که شامل دستگاه چاپ سیلک
خانگی
و لوازم چاپ سیلک بهمراه رنگ چاپ سیلک می باشد

به دستگاه چاپ خانگی سیلک , دستگاه چاپ شابلون و
دستگاه چاپ کلیشه هم می گویند زیرا برای چاپ روی
سطوح مسطح از شابلون استفاده میشود که از
چهارچوبی فلزی یا چوبی تشکیل شده که روی آن را توری
مخصوص چاپ پوشانده است

دستگاه چاپ سیلک خانگی دستی
آموزش چاپ سیلک خانگی
لوازم چاپ سیلک خانگی
از 250 هزار تومان

09192510283

09124526223

09193519931

]]>
دستگاه چاپ همه کاره اشیا 2018-02-08T02:35:00+01:00 2018-02-08T02:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/83 مهدی اصفهانی دستگاه چاپ روی همه اشیاء صاف و مسطح با قابلیت چاپ روی کیسه نایلون تبلیغاتی , کیسهمشماع و پلاستیک , تی شرت و لباس , پارچه وشال , روسری و مقنعه , جعبه و مقوا بهمراه آموزش چاپ روی سطوح مسطح از 250 هزار تومانچاپ روی اشیا و سطوح صاف با دستگاه چاپ سیلک انجام میشود که به آن چاپ شابلون یا چاپ کلیشه هم می گویند چاپ سیلک تنوع چاپی بسیار بالایی داردبرای چاپ سیلک روی اشیا علاوه بر دستگاه چاپ سیلک به شابلون خام چاپ , کاردک چاپ , گیره مخصوص چاپ و لاک حساس شابلون سازی بهمراه رنگ چاپ سیلک نیاز داریمچاپ سیلک د دستگاه چاپ روی همه اشیاء صاف و مسطح
با قابلیت چاپ روی کیسه نایلون تبلیغاتی , کیسه
مشماع و پلاستیک , تی شرت و لباس , پارچه و
شال , روسری و مقنعه , جعبه و مقوا بهمراه
آموزش چاپ روی سطوح مسطح از 250 هزار تومان
دستگاه چاپ همه کاره
چاپ روی اشیا و سطوح صاف با دستگاه چاپ سیلک
انجام میشود که به آن چاپ شابلون یا چاپ کلیشه هم
می گویند چاپ سیلک تنوع چاپی بسیار بالایی دارد

برای چاپ سیلک روی اشیا علاوه بر دستگاه چاپ سیلک
به شابلون خام چاپ , کاردک چاپ , گیره مخصوص چاپ و
لاک حساس شابلون سازی بهمراه رنگ چاپ سیلک
نیاز داریم

چاپ سیلک دستی را میتوان بعنوان شغل خانگی و
کار در منزل استفاده نمود دستگاه چاپ خانگی برای
آقایان هم مناسب است

دستگاه چاپ سیلک همه کاره
آموزش چاپ روی اشیا
لوازم چاپ سیلک
از 250 هزار تومان
یک سال گارانتی تعویض رایگان

09193519931

09124526223

]]>
دستگاه چاپ سیلک خانگی 2018-02-01T02:35:00+01:00 2018-02-01T02:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/115 مهدی اصفهانی دستگاه های چاپ سیلک دو مدل است چاپ سیلک دستی یا همان چاپ خانگی و دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک یا چاپ صنعتی که برای تعداد بالا استفاده میشود دستگاه چاپ سیلک دستی برای کار در خانه و راه اندازی کسب و کار کوچک زودبازده قابل استفاده است دستگاه چاپ خانگی و چاپ دستی هم به این نوع چاپ سیلک گفته میشود برای شروع یک شغل پردرآمد کوچک , کم هزینه و زودبازده علاوه بر دستگاه چاپ سیلک به مواد اولیه چاپ سیلک هم نیاز داریم لوازم چاپ سیلک شامل کلیشه خام , کاردک , گیره چاپ و لاک حساس می باشد 09124526223دستگاه چاپ سیلک د دستگاه های چاپ سیلک دو مدل است
چاپ سیلک دستی یا همان چاپ خانگی و
دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک یا چاپ صنعتی
که برای تعداد بالا استفاده میشود
دستگاه چاپ سیلک
دستگاه چاپ سیلک دستی برای کار در خانه و
راه اندازی کسب و کار کوچک زودبازده قابل
استفاده است دستگاه چاپ خانگی و چاپ دستی
هم به این نوع چاپ سیلک گفته میشود

برای شروع یک شغل پردرآمد کوچک , کم هزینه
و زودبازده علاوه بر دستگاه چاپ سیلک به مواد اولیه
چاپ سیلک هم نیاز داریم لوازم چاپ سیلک شامل کلیشه
خام , کاردک , گیره چاپ و لاک حساس می باشد
09124526223

دستگاه چاپ سیلک دستی
یک سال گارانتی فول
آموزش چاپ سیلک خانگی
ملزومات چاپ خانگی
از 250 هزار تا 450 هزار تومان

09192510283
 

]]>
دستگاه مهر فوری 2018-01-18T02:35:00+01:00 2018-01-18T02:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/114 مهدی اصفهانی مهرهای فوری چند مدل است مهر فوری ژلاتینی و مهر فوری برجسته , مهر فوری لیزری که ساخت مهر ژلاتینی و برجسته با میز نور مهرسازی و ساخت مهر لیزری با دستگاه مهر لیزری انجام میشود مهر لیزری فوری در چند ثانیه و مهر ژلاتینی فوری در چند دقیقه با کمترین هزینه و بهترین کیفیت ساخته میشود مواد اولیه مهرسازی فوری شامل کاغذ کالک و اسپری مهرسازی و چسب دو طرفه می باشد برای ساخت مهر ژلاتینی به ژلاتین خام , ساخت مهر برجسته به نایلوپرینت و برای ساخت مهر لیزری به فوم مخصوص مهر لیزری نیاز است 09124526223دستگاه مهر ژلا مهرهای فوری چند مدل است مهر فوری ژلاتینی
و مهر فوری برجسته , مهر فوری لیزری که ساخت
مهر ژلاتینی و برجسته با میز نور مهرسازی و ساخت
مهر لیزری با دستگاه مهر لیزری انجام میشود
قیمت دستگاه مهر فوری
مهر لیزری فوری در چند ثانیه و مهر ژلاتینی
فوری در چند دقیقه با کمترین هزینه و بهترین
کیفیت ساخته میشود

مواد اولیه مهرسازی فوری شامل کاغذ کالک
و اسپری مهرسازی و چسب دو طرفه می باشد برای
ساخت مهر ژلاتینی به ژلاتین خام , ساخت مهر برجسته
به نایلوپرینت و برای ساخت مهر لیزری به فوم مخصوص
مهر لیزری نیاز است
09124526223

دستگاه مهر ژلاتینی
از 85 هزار تومان

دستگاه مهرسازی لیزری
از 1600000 تومان

09381966964

]]>
فروش مواد چاپ سیلک 2018-01-11T02:35:00+01:00 2018-01-11T02:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/113 مهدی اصفهانی مواد اولیه چاپ سیلک برای چاپ روی نایلون , مشماع , تی شرت , پلاستیک , لباس و پارچه شامل دستگاه چاپ سیلک , گیره مخصوص چاپ , لاک حساس , شابلون آماده , کاردک و کلیشه چاپ می باشد مواد مصرفی چاپ سیلک هم شامل توری چاپ سیلک , مواد حساس شابلون سازی , رنگ مخصوص چاپ و حلال رنگ می باشد رنگ چاپ که به آن مرکب چاپ هم میگویند رنگ pvc  است با چاپ سیلک می توان آرم , طرح , نوشته و عکس و تبلیغات را روی انواع سطوح و اشیاء صاف و مسطح چاپ نمود چاپ سیلک را میتوان در خانه و بعنوان شغل خانگی هم در نظر گرفت 091245262 مواد اولیه چاپ سیلک برای چاپ روی
نایلون , مشماع , تی شرت , پلاستیک , لباس
و پارچه شامل دستگاه چاپ سیلک , گیره مخصوص
چاپ , لاک حساس , شابلون آماده , کاردک و
کلیشه چاپ می باشد
مواد اولیه چاپ سیلک
مواد مصرفی چاپ سیلک هم شامل توری چاپ
سیلک , مواد حساس شابلون سازی , رنگ مخصوص
چاپ و حلال رنگ می باشد رنگ چاپ که به آن
مرکب چاپ هم میگویند رنگ pvc  است

با چاپ سیلک می توان آرم , طرح , نوشته و
عکس و تبلیغات را روی انواع سطوح و اشیاء
صاف و مسطح چاپ نمود چاپ سیلک را میتوان
در خانه و بعنوان شغل خانگی هم در نظر گرفت
09124526223

دستگاه چاپ سیلک خانگی
یک سال گارانتی تعویض فول
آموزش چاپ سیلک خانگی
مواد چاپ سیلک
از 250 هزار تا 450 هزار تومان

09381966964

]]>
فروش دستگاه مهر سازی 2017-12-28T02:35:00+01:00 2017-12-28T02:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/112 مهدی اصفهانی تولید و فروش انواع دستگاه مهر با لامپ های مخصوص مهر سازی و بردهای دیجیتالی بهمراه آموزش رایگان ساخت مهر و لوازم مهرسازی شامل ژلاتین خام , کاغذ کالک , اسپری مخصوص مهرسازی و دسته مهر فشاری و اتوماتیک دستگاه مهر در انواع دستی و اتوماتیک تولید میشود تفاوت اصلی دستگاه مهرسازی دستی و دستگاه اتوماتیک مهر سازی در شستشو و برجسته شدن مهر است شستشوی مهر در دستگاه دستی مهرسازی بصورت دستی و در دستگاه مهر اتوماتیک بصورت کاملا اتوماتیک است قیمت مهر ساخته شده با دستگاه یووی مهرسازی کمتر از 1000 تومان است که در تولید و فروش انواع دستگاه مهر با لامپ های
مخصوص مهر سازی و بردهای دیجیتالی بهمراه
آموزش رایگان ساخت مهر و لوازم مهرسازی
شامل ژلاتین خام , کاغذ کالک , اسپری مخصوص
مهرسازی و دسته مهر فشاری و اتوماتیک
فروش دستگاه مهرسازی
دستگاه مهر در انواع دستی و اتوماتیک تولید میشود
تفاوت اصلی دستگاه مهرسازی دستی و دستگاه اتوماتیک
مهر سازی در شستشو و برجسته شدن مهر است شستشوی
مهر در دستگاه دستی مهرسازی بصورت دستی و در
دستگاه مهر اتوماتیک بصورت کاملا اتوماتیک است

قیمت مهر ساخته شده با دستگاه یووی مهرسازی
کمتر از 1000 تومان است که در مدت 10 دقیقه و
با کیفیت عالی ساخته میشود
09124526223

دستگاه مهر سازی دستی
از 85 هزار تا 260 هزار تومان

دستگاه مهر سازی اتوماتیک
از 700 هزار تا 940 هزار تومان

09193519931

]]>
قیمت ژلاتین مهر 2017-12-14T02:35:00+01:00 2017-12-14T02:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/111 مهدی اصفهانی ژلاتین خام مهمترین عنصر بعد از دستگاه مهر برای مهرسازی است کیفیت ژلاتین باید بسیار بالا و با دوام باشد ژلاتین ژاپنی و ژلاتین دوپوند آلمانی بهترین نوع ژلاتین بازار است علاوه بر ژلاتین و دستگاه مهرسازی به اسپری مهرسازی , کاغذ کالک و دسته مهر هم نیاز داریم مهر سازی بسیار ساده , کم هزینه و پردرآمد و زودبازده است برای ساخت مهر فوری علاوه بر دستگاه ساخت مهر و لوازم مهرسازی به نرم افزار طراحی مهر , کامپیوتر و پرینتر مخصوص مهرسازی هم نیاز داریم ساخت مهر آماده در زمان 10 دقیقه و با هزینه کمتر از 1000 توم ژلاتین خام مهمترین عنصر بعد از دستگاه مهر
برای مهرسازی است کیفیت ژلاتین باید بسیار بالا
و با دوام باشد ژلاتین ژاپنی و ژلاتین دوپوند آلمانی
بهترین نوع ژلاتین بازار است علاوه بر ژلاتین و
دستگاه مهرسازی به اسپری مهرسازی , کاغذ کالک و
دسته مهر هم نیاز داریم
لوازم مورد نیاز مهرسازی
مهر سازی بسیار ساده , کم هزینه و پردرآمد و
زودبازده است برای ساخت مهر فوری علاوه
بر دستگاه ساخت مهر و لوازم مهرسازی به
نرم افزار طراحی مهر , کامپیوتر و پرینتر مخصوص
مهرسازی هم نیاز داریم

ساخت مهر آماده در زمان 10 دقیقه و با هزینه
کمتر از 1000 تومان انجام میشود که با توجه به
فروش مهر بالای 10 هزار تومان این شغل را
بسیار پردرآمد و پرسود نموده است
09124526223

دستگاه مهر سازی
یک سال گارانتی فول
آموزش ساخت مهر رایگان
نرم افزار فارسی طراحی مهر
مواد اولیه مهرسازی
از 85 هزار تا 940 هزار تومان

09193519931

]]>
قیمت دستگاه چاپ روی نایلون 2017-12-07T02:35:00+01:00 2017-12-07T02:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/110 مهدی اصفهانی دستگاه چاپ نایلون همان دستگاه چاپ سیلک است که در مدل های دستی و اتوماتیک تولید میشود با چاپ سیلک علاوه بر نایلون و پلاستیک و مشماع می توان روی تی شرت , لباس , پارچه , کیف , ساک دستی , پوشه , جعبه و مقوا چاپ نمود قیمت چاپ روی نایلون با دستگاه چاپ سیلک بسیار پایین اما کیفیت آن بالاست رنگ مخصوص چاپ نایلون و مشماع , رنگ پی وی سی است که بسیار براق , شفاف و سریع خشک می شود برای چاپ نایلون علاوه بر دستگاه چاپ نایلون و رنگ چاپ نایلون به لوازم چاپ سیلک نیاز داریم که شابلون خام , کاغذ کالک , کلیشه چاپ , ت دستگاه چاپ نایلون همان دستگاه چاپ سیلک
است که در مدل های دستی و اتوماتیک تولید میشود
با چاپ سیلک علاوه بر نایلون و پلاستیک و مشماع
می توان روی تی شرت , لباس , پارچه , کیف , ساک
دستی , پوشه , جعبه و مقوا چاپ نمود

دستگاه چاپ روی نایلون

قیمت چاپ روی نایلون با دستگاه چاپ سیلک بسیار
پایین اما کیفیت آن بالاست رنگ مخصوص چاپ نایلون
و مشماع , رنگ پی وی سی است که بسیار براق , شفاف
و سریع خشک می شود

برای چاپ نایلون علاوه بر دستگاه چاپ نایلون و
رنگ چاپ نایلون به لوازم چاپ سیلک نیاز داریم
که شابلون خام , کاغذ کالک , کلیشه چاپ , توری
مخصوص چاپ نایلون , گیره مخصوص چاپ و کاردک
09192510283

دستگاه چاپ سیلک روی نایلون
یک سال گارانتی تعویض قطعات
آموزش چاپ روی نایلون
مواد اولیه چاپ روی نایلون
از 250 هزار تا 450 هزار تومان

09124526223

]]>
دستگاه مهرساز 2017-11-30T02:35:00+01:00 2017-11-30T02:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/109 مهدی اصفهانی تولید و فروش انواع دستگاه مهر ساز و کلیشه ساز دستی و اتوماتیک بهمراه آموزش رایگان و لوازم مهرسازی ,یک سال گارانتی تعویض , نرم افزار فارسی طراحی مهر و پکیج صدها طرح مهر رایگاندستگاه مهرساز دستی همان میز نور مهرسازی است با تعدادی لامپ یووی مخصوص مهرسازی و بردهای دیجیتالی اما دستگاه مهرساز اتوماتیک هم میز نور و هم مخزن شستشوی اتوماتیک مهر را همزمان دارد مواد مصرفی مهرسازی بجز دستگاه مهرسازی شامل ژلاتین خام , کاغذ کالک , اسپری بلک تونر مهرسازی و دسته مهر می باشد 09124526223دستگاه مهر سازی یک سال گار تولید و فروش انواع دستگاه مهر ساز و
کلیشه ساز دستی و اتوماتیک بهمراه آموزش
رایگان و لوازم مهرسازی ,یک سال گارانتی
تعویض , نرم افزار فارسی طراحی مهر و
پکیج صدها طرح مهر رایگان
انواع دستگاه مهرساز
دستگاه مهرساز دستی همان میز نور مهرسازی
است با تعدادی لامپ یووی مخصوص مهرسازی و
بردهای دیجیتالی اما دستگاه مهرساز اتوماتیک هم
میز نور و هم مخزن شستشوی اتوماتیک مهر را
همزمان دارد

مواد مصرفی مهرسازی بجز دستگاه مهرسازی
شامل ژلاتین خام , کاغذ کالک , اسپری بلک تونر
مهرسازی و دسته مهر می باشد
09124526223

دستگاه مهر سازی
یک سال گارانتی فول تعویض
آموزش رایگان مهرسازی
ملزومات ساخت مهر
از 70 هزار تا 950 هزار تومان

09193519931

]]>
تجهیزات چاپ سیلک 2017-11-09T02:35:00+01:00 2017-11-09T02:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/108 مهدی اصفهانی تجهیزات مورد نیاز برای شروع شغل چاپ سیلک علاوه بر دستگاه چاپ سیلک که دو مدل دستی و اتوماتیک دارد شامل کلیشه خام , شابلون آماده , کاردک , گیره مخصوص چاپ سیلک و لاک حساس ساخت شابلون می باشد از مهمترین ملزومات چاپ سیلک می توان به دستگاه چاپ سیلک که همان میز نور شابلون سازی است اشاره نمود لامپ های این میز نور باید حتما لامپ یووی ماورائ بنفش باشد تا کیفیت شابلون ساخته شده مورد قبول و خوب باشد پس از میز نور توری مخصوص چاپ , جنس مواد حساس شابلون سازی , نوع اسکوجی و همه مواد اولیه چاپ باید از نوع خوب و تجهیزات مورد نیاز برای شروع شغل
چاپ سیلک علاوه بر دستگاه چاپ سیلک
که دو مدل دستی و اتوماتیک دارد شامل
کلیشه خام , شابلون آماده , کاردک , گیره
مخصوص چاپ سیلک و لاک حساس ساخت
شابلون می باشد
دستگاه چاپ سیلک

از مهمترین ملزومات چاپ سیلک می توان به
دستگاه چاپ سیلک که همان میز نور شابلون سازی
است اشاره نمود لامپ های این میز نور باید حتما
لامپ یووی ماورائ بنفش باشد تا کیفیت شابلون
ساخته شده مورد قبول و خوب باشد

پس از میز نور توری مخصوص چاپ , جنس مواد
حساس شابلون سازی , نوع اسکوجی و همه مواد
اولیه چاپ باید از نوع خوب و مرغوب باشد

دستگاه چاپ سیلک دستی را می توان در خانه و
بعنوان شغل خانگی و کار در خانه مورد استفاده
قرار داد که به آن دستگاه چاپ خانگی هم می گویند

دستگاه چاپ سیلک خانگی
یک سال گارانتی فول
تجهیزات دستگاه چاپ سیلک
آموزش چاپ سیلک
از 220 هزار تومان

09124526223
09193519931

]]>
خرید دستگاه مهر 2017-11-02T02:35:00+01:00 2017-11-02T02:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/107 مهدی اصفهانی انواع دستگاه مهر سازی در مدل های دستی و اتوماتیک را می توان از شرکت معتبر و با سابقه ما خرید گارانتی تعویض فول , لامپ های یووی مخصوص مهرسازی ژاپنی , بردهای دیجیتال اصلی بهمراه آموزش رایگان مهرسازی و لوازم مهرسازی اصل علاوه بر اهمیت خرید دستگاه مهرسازی مناسب و با کیفیت مواد اولیه مهر سازی و پرینتر مهرسازی هم بسیار با اهمیت و مهم است ژلاتین و کاغذ کالک , اسپری مهرسازی , پایه مهر در مدل دستی و اتوماتیک و فشاری مهر سازی را می توان در یک مغازه کوچک و برای راه اندازی کسب و کار پردرآمد و کم هزینه در نظ انواع دستگاه مهر سازی در مدل های
دستی و اتوماتیک را می توان از شرکت
معتبر و با سابقه ما خرید گارانتی تعویض
فول , لامپ های یووی مخصوص مهرسازی
ژاپنی , بردهای دیجیتال اصلی بهمراه آموزش
رایگان مهرسازی و لوازم مهرسازی اصل
خرید دستگاه مهرسازی

علاوه بر اهمیت خرید دستگاه مهرسازی
مناسب و با کیفیت مواد اولیه مهر سازی و پرینتر
مهرسازی هم بسیار با اهمیت و مهم است ژلاتین و
کاغذ کالک , اسپری مهرسازی , پایه مهر در مدل
دستی و اتوماتیک و فشاری

مهر سازی را می توان در یک مغازه کوچک
و برای راه اندازی کسب و کار پردرآمد و کم
هزینه در نظر گرفت

دستگاه مهر
آموزش ساخت مهر
ملزومات مهرسازی
یک سال گارانتی تعویض قطعات
از 70 هزار تا 880 هزار تومان

09124526223
09193519931

]]>
خرید دستگاه چاپ سیلک 2017-10-26T02:35:00+01:00 2017-10-26T02:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/106 مهدی اصفهانی برای انتخاب دستگاه چاپ سیلک باید چند نکته را در نظر گرفت برای خرید دقت نمایید که لامپ های دستگاه از نوع یووی ماوراء بنفش باشد نه لامپ مهتابی و لامپ تست اسکناس با دستگاه چاپ سیلک میتوان روی نایلون فروشگاهی و پلاستیک تبلیغاتی , تی شرت , لباس , مشماع , ساک دستی , جعبه , مقوا , شال , روسری , شیشه و انواع سطوح مسطح چاپ زد به این دستگاه , دستگاه چاپ نایلون , دستگاه چاپ تی شرت و دستگاه چاپ مسطح هم می گویند مدل دستی چاپ سیلک برای کار در خانه و شغل خانگی مناسب است این شغل را می توان با سرمایه کم در فضای برای انتخاب دستگاه چاپ سیلک باید چند
نکته را در نظر گرفت برای خرید دقت نمایید
که لامپ های دستگاه از نوع یووی ماوراء بنفش
باشد نه لامپ مهتابی و لامپ تست اسکناس
دستگاه چاپ سیلک

با دستگاه چاپ سیلک میتوان روی نایلون فروشگاهی
و پلاستیک تبلیغاتی , تی شرت , لباس , مشماع , ساک
دستی , جعبه , مقوا , شال , روسری , شیشه و انواع
سطوح مسطح چاپ زد

به این دستگاه , دستگاه چاپ نایلون , دستگاه چاپ
تی شرت و دستگاه چاپ مسطح هم می گویند مدل
دستی چاپ سیلک برای کار در خانه و شغل خانگی
مناسب است این شغل را می توان با سرمایه کم در
فضای کوچک منزل شروع نمود

دستگاه چاپ سیلک خانگی
یک سال گارانتی تعویض قطعات
لوازم چاپ سیلک
آموزش چاپ سیلک
از 220 هزار تا 400 هزار تومان

09124526223
09381966964

]]>
مهر سازی 2017-10-05T02:35:00+01:00 2017-10-05T02:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/105 مهدی اصفهانی شغل مهرسازی بسیار کم هزینه و پردرآمد و آسان است قیمت دستگاه مهرسازی از 70 هزار تومان شروع میشود که با آموزش رایگان و تامین لوازم مهر سازی همراه است دستگاه مهر دارای لامپ های یووی ماوراء بنفش و بردهای دیجیتالی استساخت مهر با دستگاه یووی مهرسازی ساده و کم هزینه است قیمت ساخت مهر با دستگاه جدید کمتر از 1000 تومان است که طی 10 دقیقه ساخته میشود مواد اولیه مورد نیاز مهر سازی علاوه بر دستگاه مهر سازی شامل ژلاتین مهر سازی و دسته مهر , کاغذ کالک , اسپری مهر سازی و چسب دو طرفه بهمراه نرم افزار طراحی مهر شغل مهرسازی بسیار کم هزینه و پردرآمد
و آسان است قیمت دستگاه مهرسازی از 70 هزار
تومان شروع میشود که با آموزش رایگان و تامین
لوازم مهر سازی همراه است دستگاه مهر دارای
لامپ های یووی ماوراء بنفش و بردهای دیجیتالی است
دستگاه مهر سازی

ساخت مهر با دستگاه یووی مهرسازی ساده و
کم هزینه است قیمت ساخت مهر با دستگاه جدید
کمتر از 1000 تومان است که طی 10 دقیقه
ساخته میشود

مواد اولیه مورد نیاز مهر سازی علاوه بر
دستگاه مهر سازی شامل ژلاتین مهر سازی
و دسته مهر , کاغذ کالک , اسپری مهر سازی
و چسب دو طرفه بهمراه نرم افزار طراحی مهر
و کامپیوتر و پرینتر می باشد

09193519931

دستگاه مهرسازی
ملزومات مهرسازی
یک سال گارانتی فول
آموزش مهر سازی
از 70 هزار تومان

09124526223

]]>
دستگاه چاپ روی پلاستیک 2017-09-21T01:35:00+01:00 2017-09-21T01:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/104 مهدی اصفهانی چاپ پلاستیک و مشماع و نایلون تبلیغاتی با دستگاه چاپ سیلک انجام میشود که در دو مدل دستی و اتوماتیک تولید می شود با دستگاه چاپ سیلک دستی میتوان چاپ روی انواع سطوح صاف را حتی در منزل انجام داد دستگاه چاپ پلاستیک که همان چاپ سیلک است به چاپ شابلون و چاپ کلیشه هم معروف است زیرا در چاپ سیلک از شابلون استفاده میشود علاوه بر چاپ روی پلاستیک و نایلون میتوان رویتی شرت , لباس , پارچه , شال , روسری , ساک دستی , جعبه , مقوا , فلز , چوب و همه اشیاء صاف چاپ نمودبرای چاپ روی پلاستیک بجز دستگاه چاپ سیلک پلاستیک چاپ پلاستیک و مشماع و نایلون تبلیغاتی
با دستگاه چاپ سیلک انجام میشود که در دو
مدل دستی و اتوماتیک تولید می شود با
دستگاه چاپ سیلک دستی میتوان چاپ روی
انواع سطوح صاف را حتی در منزل انجام
داد
دستگاه چاپ پلاستیک

دستگاه چاپ پلاستیک که همان چاپ سیلک است
به چاپ شابلون و چاپ کلیشه هم معروف است زیرا
در چاپ سیلک از شابلون استفاده میشود

علاوه بر چاپ روی پلاستیک و نایلون میتوان روی
تی شرت , لباس , پارچه , شال , روسری , ساک
دستی , جعبه , مقوا , فلز , چوب و همه اشیاء صاف
چاپ نمود

برای چاپ روی پلاستیک بجز دستگاه چاپ سیلک
پلاستیک به لوازم چاپ پلاستیک , رنگ چاپ پلاستیک
بهمراه اموزش چاپ پلاستیک نیاز داریم

دستگاه چاپ سیلک روی پلاستیک
آموزش چاپ سیلک
مواد اولیه چاپ پلاستیک
یک سال گارانتی فول
از 220 هزار تومان

09124526223
09193519931

]]>
انواع دستگاه مهر 2017-09-14T01:35:00+01:00 2017-09-14T01:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/103 مهدی اصفهانی انواع دستگاه مهر سازی دستی و اتوماتیک بهمراه آموزش و تامین لوازم مهرسازی با لامپ های یووی ماوراء بنفش ژاپنی وبردهای دیجیتالی اصلی با یک سال گارانتی فول تعویض و نرم افزار طراحی مهر فارسیطرز کار دستگاه مهر سازی بسیار ساده است برای ساخت مهر کافیست طرح مهر آماده را روی کاغذ کالک پرینت گرفته و با ژلاتین خام درون دستگاه ساخت مهر قرار داد تا نور یووی طرح مهر را روی ژلاتین چاپ کند سپس با فرچه و حلالژلاتین را شستشو داد تا برجسته شودشستشوی مهر در دستگاه مهرسازی دس انواع دستگاه مهر سازی دستی و اتوماتیک 
بهمراه آموزش و تامین لوازم مهرسازی 
با لامپ های یووی ماوراء بنفش ژاپنی و
بردهای دیجیتالی اصلی با یک سال گارانتی 
فول تعویض و نرم افزار طراحی مهر فارسی
انواع دستگاه مهر

طرز کار دستگاه مهر سازی بسیار ساده است 
برای ساخت مهر کافیست طرح مهر آماده را روی 
کاغذ کالک پرینت گرفته و با ژلاتین خام درون 
دستگاه ساخت مهر قرار داد تا نور یووی طرح 
مهر را روی ژلاتین چاپ کند سپس با فرچه و حلال
ژلاتین را شستشو داد تا برجسته شود

شستشوی مهر در دستگاه مهرسازی دستی بصورت 
دستی و با فرچه و حلال است اما شسشتوی ژلاتین 
در دستگاه مهرسازی اتوماتیک بصورت کاملا 
اتوماتیک و بدون دخالت دست انجام می شود

بجز دستگاه مهر برای مهر سازی به مواد اولیه 
مهرسازی , نرم افزار طراحی مهر , کامپیوتر 
و پرینتر مهرسازی نیاز داریم

دستگاه مهرساز دستی 
از 70 هزار تا 230 هزار تومان

دستگاه مهر اتوماتیک 
از 600 تا 880 هزار تومان

09124526223
09192510283


 
]]>
لیست مشاغل خانگی پردرآمد 2017-09-07T01:35:00+01:00 2017-09-07T01:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/102 مهدی اصفهانی چاپ سیلک خانگی جزء پردرآمدترین مشاغل خانگی در ایران است که علاوه بر یادگیری آسان و سرمایه کم برای راه اندازی در فضای کوچک خانه مناسب است دستگاه چاپ خانگی بسیار کم حجم و کوچک است و در فضای کوچک منزل قابل استفاده می باشدچاپ سیلک در خانه را میتوان با کمتر از 500 هزار تومان شروع کرد که شامل دستگاه چاپ سیلک دستی و لوازم چاپ سیلک و رنگ چاپ سیلک است راه اندازی کارگاه کوچک چاپ به همین سادگی و در چند ساعت قابل انجام استاین مشاغل خانگی پردرآمد برای آقایان و خانم ها قابل استفاده است مردان برای راه اندازی ش چاپ سیلک خانگی جزء پردرآمدترین مشاغل خانگی
در ایران است که علاوه بر یادگیری آسان و سرمایه
کم برای راه اندازی در فضای کوچک خانه مناسب
است دستگاه چاپ خانگی بسیار کم حجم و کوچک
است و در فضای کوچک منزل قابل استفاده می باشد
دستگاه چاپ سیلک خانگی

چاپ سیلک در خانه را میتوان با کمتر از 500 هزار
تومان شروع کرد که شامل دستگاه چاپ سیلک دستی
و لوازم چاپ سیلک و رنگ چاپ سیلک است راه اندازی
کارگاه کوچک چاپ به همین سادگی و در چند ساعت
قابل انجام است

این مشاغل خانگی پردرآمد برای آقایان و خانم ها
قابل استفاده است مردان برای راه اندازی شغل دوم
و زنان برای شغل خانگی پردرآمد و کار در خانه
از این شغل استفاده می کنند

دستگاه چاپ سیلک خانگی
یک سال گارانتی فول
آموزش چاپ سیلک در خانه
مواد اولیه چاپ سیلک
از 220 هزار تومان

09124526223
09192510283


]]>
دستگاه چاپ روی لباس 2017-08-31T01:35:00+01:00 2017-08-31T01:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/101 مهدی اصفهانی دستگاه چاپ لباس و تی شرت و مشماع بهمراه آموزش چاپ روی لباس و لوازم چاپ لباس با توانایی چاپ روی همه سطوح مسطح و صاف از 220 هزار تومان مناسب برای شغل خانگی پردرآمد و شغل دوم خانگیچاپ روی لباس و نایلون و مشماع براحتی با دستگاه چاپ سیلک انجام میشود که مدل دستی آن برای کار در خانه و فضای کوچک مناسب است به دستگاه دستی چاپ لباس و پلاستیک دستگاه چاپ خانگی هم می گویند مواد اولیه چاپ روی لباس و تی شرت شامل میز نور کلیشه سازی , کلیشه خام چاپ سیلک و کاردک , گیره مخصوص , لاک حساس دیازو و رنگ چاپ لباس می باشد دستگاه چاپ لباس و تی شرت و مشماع
بهمراه آموزش چاپ روی لباس و لوازم
چاپ لباس با توانایی چاپ روی همه سطوح
مسطح و صاف از 220 هزار تومان مناسب برای
شغل خانگی پردرآمد و شغل دوم خانگی
دستگاه چاپ لباس

چاپ روی لباس و نایلون و مشماع براحتی با
دستگاه چاپ سیلک انجام میشود که مدل دستی
آن برای کار در خانه و فضای کوچک مناسب
است به دستگاه دستی چاپ لباس و پلاستیک
دستگاه چاپ خانگی هم می گویند

مواد اولیه چاپ روی لباس و تی شرت شامل
میز نور کلیشه سازی , کلیشه خام چاپ سیلک
و کاردک , گیره مخصوص , لاک حساس دیازو
و رنگ چاپ لباس می باشد

چاپ لباس و تی شرت و پارچه را میتوان
برای شغل خانگی خانم ها و شغل پردرآمد
کوچک آقایان استفاده کرد سرمایه کم , یادگیری
آسان و کوچکی دستگاه از مزایای چاپ سیلک خانگی
است

دستگاه چاپ سیلک لباس
 یک سال گارانتی فول
آموزش چاپ سیلک
ملزومات چاپ سیلک
از 220 هزار تومان

09381966964
09124526223

]]>
دستگاه مهر سازی 2017-08-10T01:35:00+01:00 2017-08-10T01:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/100 مهدی اصفهانی دستگاه مهرسازی همان میز نور یووی ماوراء بنفش است با تعدادی لامپ یووی بلک لایت و بردهای دیجیتالی که چاپ طرح مهر روی ژلاتین را انجام میدهد دستگاه ساخت مهر در دو مدل دستگاه مهر سازی دستی و دستگاه اتوماتیک مهر سازی تولید میشوددستگاه مهر سازی اتوماتیک علاوه بر میز نور و قابلیت دستگاه دستی مهر دارای مخزن برای شستشوی مهر و برجسته کردن آن است علاوه بر دستگاه ساخت مهر برای مهر سازی به آموزش مهرسازی و لوازم مهر سازی بهمراه نرم افزار طراحی مهر و کامپیوتر و پرینتر نیاز داریمبا دستگاه مهرسازی علاوه بر ساخت م
دستگاه مهرسازی همان میز نور یووی
ماوراء بنفش است با تعدادی لامپ یووی
بلک لایت و بردهای دیجیتالی که چاپ طرح
مهر روی ژلاتین را انجام میدهد دستگاه ساخت
مهر در دو مدل دستگاه مهر سازی دستی و
دستگاه اتوماتیک مهر سازی تولید میشود
دستگاه مهر سازی
دستگاه مهر سازی اتوماتیک علاوه بر میز
نور و قابلیت دستگاه دستی مهر دارای مخزن
برای شستشوی مهر و برجسته کردن آن است

علاوه بر دستگاه ساخت مهر برای مهر سازی
به آموزش مهرسازی و لوازم مهر سازی بهمراه
نرم افزار طراحی مهر و کامپیوتر و پرینتر
نیاز داریم

با دستگاه مهرسازی علاوه بر ساخت مهر ژلاتینی
می توان انواع مهر برجسته فلزی , کلیشه طلاکوب
و کلیشه تامپو , کلیشه چاپ غلطکی و کلیشه کارتن
سازی را ساخت

دستگاه مهر
یک سال گارانتی کامل
آموزش مهر سازی
مواد اولیه مهر سازی
از 70 هزار تا 880 هزار تومان

09193519931
09124526223

]]>
دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک 2017-08-03T01:50:00+01:00 2017-08-03T01:50:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/99 مهدی اصفهانی دستگاه چاپ سیلک در سه نوع دستی , نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک تولید میشود دستگاه چاپ سیلک دستی همان میز نور شابلون سازی است که چاپ طرح  روی شابلون یا کلیشه را انجام میدهد بقیه مراحل چاپ رنگ و کاردک کشی بصورت دستی انجام میشود دستگاه چاپ سیلک نیمه اتوماتیک همان دستگاه دستی است که بعضی از مراحل چاپ در آن بصورت  کاملا مکانیکی انجام میشود اما دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک تمام مراحل چاپ را بصورت تمام اتوماتیک انجام میدهددستگاه اتوماتیک چاپ سیلک برای کارهای صنعتی و تیراژ بالا در چاپخانه ها است دستگاه چاپ سیلک در سه نوع
دستی , نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک
تولید میشود دستگاه چاپ سیلک دستی همان
میز نور شابلون سازی است که چاپ طرح 
روی شابلون یا کلیشه را انجام میدهد بقیه
مراحل چاپ رنگ و کاردک کشی بصورت
دستی انجام میشود
دستگاه چاپ سیلک

دستگاه چاپ سیلک نیمه اتوماتیک همان دستگاه
دستی است که بعضی از مراحل چاپ در آن
بصورت  کاملا مکانیکی انجام میشود اما
دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک تمام مراحل
چاپ را بصورت تمام اتوماتیک انجام میدهد

دستگاه اتوماتیک چاپ سیلک برای کارهای
صنعتی و تیراژ بالا در چاپخانه ها استفاده میشود
و برای چاپ تعداد کم و چاپ روی نایلون
فروشگاهی و پلاستیک تبلیغاتی مغازه ها
 دستگاه چاپ سیلک دستی قابل استفاده است

دستگاه چاپ سیلک دستی
یک سال گارانتی فول
آموزش چاپ سیلک دستی
لوازم چاپ سیلک
رنگ چاپ سیلک
از 220 هزار تومان

09124526223
09193519931
 
]]>
میز نور مهر سازی 2017-07-27T01:35:00+01:00 2017-07-27T01:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/98 مهدی اصفهانی دستگاه مهرسازی دستی از یک میز نور با تعدادی لامپ یووی مخصوص مهرسازی و بردهای دیجیتالیبرای روشن شدن لامپ ها تشکیل شده که چاپ طرح مهر روی ژلاتین را انجام میدهد دستگاه مهر اتوماتیک علاوه بر میز نور دارای مخزن برای شستشوی ژلاتینو برجسته کردن مهر بصورت اتوماتیک می باشدمهمترین بخش دستگاه مهرسازی یا همان میز نور لامپ های یووی دستگاه هست که باید حتما لامپ یووی باشد بهترین مارک لامپ یووی نوع هیتاچی ژاپنی استبرای مهرسازی فوری علاوه بر دستگاه نوردهی به ژلاتین خام , کاغذ کالک , چسب دوطرفه , اسپری مهرسازی و دستگاه مهرسازی دستی از یک میز نور با تعدادی
لامپ یووی مخصوص مهرسازی و بردهای دیجیتالی
برای روشن شدن لامپ ها تشکیل شده که چاپ
طرح مهر روی ژلاتین را انجام میدهد دستگاه مهر اتوماتیک
علاوه بر میز نور دارای مخزن برای شستشوی ژلاتین
و برجسته کردن مهر بصورت اتوماتیک می باشد
میز نور مهرسازی
مهمترین بخش دستگاه مهرسازی یا همان میز نور
لامپ های یووی دستگاه هست که باید حتما لامپ
یووی باشد بهترین مارک لامپ یووی نوع هیتاچی
ژاپنی است

برای مهرسازی فوری علاوه بر دستگاه نوردهی
به ژلاتین خام , کاغذ کالک , چسب دوطرفه , اسپری
مهرسازی و دسته مهر بهمراه کامپیوتر برای طراحی
مهر و پرینتر برای چاپ طرح مهرآماده نیاز داریم

مهرسازی را میتوان در یک مغازه کوچک و برای شروع
کسب و کار پردرامد , شغل دوم و حتی شغل اصلی
استفاده نمود

دستگاه یووی مهرسازی
یک سال گارانتی فول
آموزش مهرسازی رایگان
لوازم مهرسازی
از 70 هزار تا 880 هزار تومان

09124526223
09193519931

]]>
دستگاه مهر سازی فوری 2017-07-20T01:35:00+01:00 2017-07-20T01:35:00+01:00 tag:http://irmohr2.mihanblog.com/post/97 مهدی اصفهانی مهر سازی فوری با روش جدید بسیار ساده و کم هزینه شده قیمت ساخت مهر آماده با دستگاه مهرسازی جدید کمتر از 1000 تومان است که طی 10 دقیقه ساخته میشود مهر فوری برای ساخت به ژلاتین خام , کاغذ کالک , چسب دوطرفه واسپری مهرسازی بهمراه دسته مهر نیاز دارد کامپیوتر برای طراحی مهر و چاپگر برای چاپ طرح مهر آماده هم مورد نیاز می باشددستگاه مهرسازی فوری در مدل های دستی و اتوماتیک تولید میشوو دستگاه مهرسازی دستی همان میز نور یووی مهرسازی است که دارای تعدادی لامپ یووی و بردهای دیجیتال است ولی دستگاه مهرسازی اتومات مهر سازی فوری با روش جدید بسیار ساده و
کم هزینه شده قیمت ساخت مهر آماده با
دستگاه مهرسازی جدید کمتر از 1000 تومان است
که طی 10 دقیقه ساخته میشود مهر فوری برای
ساخت به ژلاتین خام , کاغذ کالک , چسب دوطرفه و
اسپری مهرسازی بهمراه دسته مهر نیاز دارد کامپیوتر
برای طراحی مهر و چاپگر برای چاپ طرح مهر آماده هم
مورد نیاز می باشد
دستگاه مهر سازی فوری
دستگاه مهرسازی فوری در مدل های دستی و اتوماتیک
تولید میشوو دستگاه مهرسازی دستی همان میز نور
یووی مهرسازی
است که دارای تعدادی لامپ یووی و
بردهای دیجیتال است ولی دستگاه مهرسازی اتوماتیک
علاوه بر میز نور دارای مخزن شستشو و فرچه دست
بافت هم می باشد

برای مهرسازی فوری به 10 دقیقه زمان نیاز است
ابتدا طرح مهر آماده را روی کاغذ کالک پرینت گرفته و
با ژلاتین خام درون دستگاه مهر سازی بمدت 10 دقیقه
نوردهی سپس با فرچه و حلال شستشو می دهیم
تا برجسته شود

دستگاه مهر فوری
یک سال گارانتی فول
آموزش مهر سازی فوری
لوازم مهر سازی فوری
از 70 هزار تا 880 هزار تومان

09124526223
09193519931

]]>