دستگاه دومنظوره مهرسازی و چاپ سیلک آموزش ساخت مهر ژلاتینی و فلزی ؛ آموزش چاپ روی انواع سطوح صاف و مسطح ؛ فروش دستگاه چاپ سیلک و دستگاه مهرسازی و کلیشه سازی-فروش دستگاه مهر سازی - فروش دستگاه مهر برجسته - فروش دستگاه مهر لیزری - آموزش چاپ نایلون - دستگاه چاپ تیشرت- کار پردرآمد - کاریابی - شغل یابی - شغل پردرآمد http://irmohr2.mihanblog.com 2018-01-18T06:25:07+01:00 text/html 2018-01-17T23:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی دستگاه مهر فوری http://irmohr2.mihanblog.com/post/114 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهرهای فوری چند مدل است <b>مهر فوری ژلاتینی</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و <b>مهر فوری برجسته</b> , <b>مهر فوری لیزری</b> که ساخت <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهر ژلاتینی و برجسته با <a href="http://www.irmohr.com/news.php?extend.62" target="_blank" title="میز نور مهرسازی"><b>میز نور مهرسازی</b></a> و ساخت <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهر لیزری با <font color="#FF0000"><b>دستگاه مهر لیزری</b></font> انجام میشود <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://silkomohr.ir/category/mahsolat/%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368603/MohrsaziGheymat.jpg" alt="قیمت دستگاه مهر فوری " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><b>مهر لیزری فوری</b> در چند ثانیه و مهر ژلاتینی <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">فوری در چند دقیقه با کمترین هزینه و بهترین <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">کیفیت ساخته میشود <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>مواد اولیه مهرسازی فوری</b></font> شامل کاغذ کالک <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">و اسپری مهرسازی و چسب دو طرفه می باشد برای <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">ساخت مهر ژلاتینی به ژلاتین خام , ساخت مهر برجسته <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">به <b>نایلوپرینت</b> و برای ساخت مهر لیزری به فوم مخصوص <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">مهر لیزری نیاز است <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">09124526223</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر ژلاتینی</b></font> <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">از 85 هزار تومان <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهرسازی لیزری</b></font> <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">از 1600000 تومان <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">09381966964</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"></font></font><br></div> text/html 2018-01-10T23:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی فروش مواد چاپ سیلک http://irmohr2.mihanblog.com/post/113 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>مواد اولیه چاپ سیلک</b></font> برای چاپ روی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">نایلون , مشماع , تی شرت , پلاستیک , لباس <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و پارچه شامل <font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک</b></font> , گیره مخصوص <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">چاپ , لاک حساس , <b>شابلون آماده</b> , کاردک و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کلیشه چاپ می باشد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368603/VasayelChap.jpg" alt="مواد اولیه چاپ سیلک" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>مواد مصرفی چاپ سیلک</b></font> هم شامل توری چاپ <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">سیلک , مواد حساس شابلون سازی , رنگ مخصوص <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">چاپ و حلال رنگ می باشد رنگ چاپ که به آن <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مرکب چاپ</b> هم میگویند <font color="#FF0000"><b>رنگ pvc</b></font>&nbsp; است <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">با <b>چاپ سیلک</b> می توان آرم , طرح , نوشته و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">عکس و تبلیغات را روی انواع سطوح و اشیاء <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">صاف و مسطح چاپ نمود چاپ سیلک را میتوان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">در خانه و بعنوان <b>شغل خانگی</b> هم در نظر گرفت <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک خانگی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی تعویض فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش چاپ سیلک خانگی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مواد چاپ سیلک</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 250 هزار تا 450 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09381966964</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2017-12-27T23:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی فروش دستگاه مهر سازی http://irmohr2.mihanblog.com/post/112 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">تولید و <font color="#FF0000"><b>فروش انواع دستگاه مهر</b></font> با لامپ های <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">مخصوص مهر سازی و بردهای دیجیتالی بهمراه <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">آموزش رایگان ساخت مهر و<b> لوازم مهرسازی</b> <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">شامل ژلاتین خام , کاغذ کالک , اسپری مخصوص <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">مهرسازی و دسته مهر فشاری و اتوماتیک <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/115" target="_blank" title="فروش دستگاه مهر"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/517/1549019/mohrearzanjelatini.jpg" alt="فروش دستگاه مهرسازی " border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"></a></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b><a href="http://irmohr2.mihanblog.com/post/107" target="_blank" title="خرید دستگاه مهر ">دستگاه مهر</a></b> در انواع دستی و اتوماتیک تولید میشود <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">تفاوت اصلی <b>دستگاه مهرسازی دستی</b> و دستگاه اتوماتیک <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">مهر سازی در شستشو و برجسته شدن مهر است شستشوی <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">مهر در دستگاه دستی مهرسازی بصورت دستی و در <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font color="#FF0000"><b>دستگاه مهر اتوماتیک</b></font> بصورت کاملا اتوماتیک است <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">قیمت مهر ساخته شده با <b>دستگاه یووی مهرسازی</b> <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">کمتر از 1000 تومان است که در مدت 10 دقیقه و <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">با کیفیت عالی ساخته میشود <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">09124526223</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر سازی دستی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">از 85 هزار تا 260 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر سازی اتوماتیک </b></font><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">از 700 هزار تا 940 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">09193519931</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"></font><br></div> text/html 2017-12-13T23:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی قیمت ژلاتین مهر http://irmohr2.mihanblog.com/post/111 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://www.mohr123.ir/product_info.php?cPath=31&amp;products_id=403" target="_blank" title="ژلاتین مهرسازی ">ژلاتین خام</a></b> مهمترین عنصر بعد از <a href="http://irmohr2.mihanblog.com/post/107" target="_blank" title="خرید دستگاه مهر"><b>دستگاه مهر</b></a> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای مهرسازی است کیفیت ژلاتین باید بسیار بالا <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و با دوام باشد <b>ژلاتین ژاپنی</b> و <b>ژلاتین دوپوند آلمانی</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">بهترین نوع ژلاتین بازار است علاوه بر ژلاتین و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>دستگاه مهرسازی</b></font> به اسپری مهرسازی , کاغذ کالک و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دسته مهر هم نیاز داریم <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/109" target="_blank" title="قیمت ژلاتین مهر "><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368603/MavadeMohr.jpg" alt="لوازم مورد نیاز مهرسازی" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></a></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مهر سازی</b> بسیار ساده , کم هزینه و پردرآمد و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">زودبازده است برای <b>ساخت مهر فوری</b> علاوه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">بر دستگاه ساخت مهر و <font color="#FF0000"><b>لوازم مهرسازی</b></font> به <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">نرم افزار طراحی مهر , کامپیوتر و پرینتر مخصوص <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهرسازی هم نیاز داریم <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>ساخت مهر آماده</b> در زمان 10 دقیقه و با هزینه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کمتر از 1000 تومان انجام میشود که با توجه به <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">فروش مهر بالای 10 هزار تومان این شغل را <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">بسیار پردرآمد و پرسود نموده است <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر سازی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش ساخت مهر رایگان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>نرم افزار فارسی طراحی مهر</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مواد اولیه مهرسازی </b><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 85 هزار تا 940 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09193519931</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2017-12-06T23:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی قیمت دستگاه چاپ روی نایلون http://irmohr2.mihanblog.com/post/110 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://lavazemchap.mihanblog.com/post/12" target="_blank" title="دستگاه چاپ روی نایلون">دستگاه چاپ نایلون</a> همان <font color="#FF0000"><b>دستگاه چاپ سیلک</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">است که در مدل های دستی و اتوماتیک تولید میشود <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">با چاپ سیلک علاوه بر نایلون و پلاستیک و مشماع <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">می توان روی تی شرت , لباس , پارچه , کیف , ساک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دستی , پوشه , جعبه و مقوا چاپ نمود <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://chapsilk.mihanblog.com/post/76" target="_blank" title="قیمت دستگاه چاپ روی نایلون"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368603/chapnailonDasti.jpg" alt="دستگاه چاپ روی نایلون" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></a></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>قیمت چاپ روی نایلون</b> با <a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/106" target="_blank" title="خرید دستگاه چاپ سیلک"><b>دستگاه چاپ سیلک</b></a> بسیار <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">پایین اما کیفیت آن بالاست رنگ مخصوص چاپ نایلون <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و مشماع , <b>رنگ پی وی سی</b> است که بسیار براق , شفاف <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و سریع خشک می شود <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای چاپ نایلون علاوه بر <b>دستگاه چاپ نایلون</b> و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>رنگ چاپ نایلون</b> به لوازم چاپ سیلک نیاز داریم <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">که شابلون خام , کاغذ کالک , کلیشه چاپ , توری <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مخصوص چاپ نایلون , گیره مخصوص چاپ و کاردک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09192510283</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک روی نایلون</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی تعویض قطعات <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش چاپ روی نایلون <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مواد اولیه چاپ روی نایلون </b><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 250 هزار تا 450 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2017-11-29T23:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی دستگاه مهرساز http://irmohr2.mihanblog.com/post/109 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">تولید و <font color="#FF0000"><b>فروش انواع <a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/111" target="_blank" title="دستگاه مهرساز">دستگاه مهر ساز</a></b></font> و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کلیشه ساز دستی و اتوماتیک بهمراه آموزش <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">رایگان و<b> لوازم مهرسازی</b> ,یک سال گارانتی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">تعویض , نرم افزار فارسی طراحی مهر و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">پکیج صدها طرح مهر رایگان</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/111" target="_blank" title="دستگاه مهرساز"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/531/1590123/AnvaMohr.jpg" alt="انواع دستگاه مهرساز" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"></a></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>دستگاه مهرساز دستی</b> همان <a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/100" target="_blank" title="میز نور مهر سازی"><b>میز نور مهرسازی</b></a> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">است با تعدادی لامپ یووی مخصوص مهرسازی و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">بردهای دیجیتالی اما <font color="#FF0000"><b>دستگاه مهرساز اتوماتیک</b></font> هم <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">میز نور و هم مخزن شستشوی اتوماتیک مهر را <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">همزمان دارد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مواد مصرفی مهرسازی</b> بجز <b>دستگاه مهرسازی</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">شامل ژلاتین خام , کاغذ کالک , اسپری بلک تونر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهرسازی و دسته مهر می باشد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر سازی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول تعویض <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش رایگان مهرسازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>ملزومات ساخت مهر</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تا 950 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09193519931</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2017-11-08T23:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی تجهیزات چاپ سیلک http://irmohr2.mihanblog.com/post/108 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b>تجهیزات</b> مورد نیاز برای شروع شغل <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b>چاپ سیلک</b> علاوه بر<a href="http://irmohr2.mihanblog.com/post/106" target="_blank" title="خرید دستگاه چاپ سیلک"> <font color="#FF0000"><b>دستگاه چاپ سیلک</b></font></a> <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">که دو مدل دستی و اتوماتیک دارد شامل <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">کلیشه خام , <b>شابلون آماده</b> , کاردک , گیره <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">مخصوص چاپ سیلک و لاک حساس ساخت <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">شابلون می باشد <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><a href="http://irmohr2.mihanblog.com/post/106" target="_blank" title="خرید دستگاه چاپ سیلک"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368608/shoglechapNailon.jpg" alt="دستگاه چاپ سیلک" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"></a></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" size="5"></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">از مهمترین <a href="http://lavazemchap.mihanblog.com/post/1" target="_blank" title="ملزومات چاپ سیلک"><font color="#FF0000"><b>ملزومات چاپ سیلک</b></font></a> می توان به <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">دستگاه چاپ سیلک که همان <a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/99" target="_blank" title="میز نور شابلون سازی"><b>میز نور شابلون سازی</b></a> <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">است اشاره نمود لامپ های این میز نور باید حتما <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">لامپ یووی ماورائ بنفش باشد تا کیفیت شابلون <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">ساخته شده مورد قبول و خوب باشد <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">پس از میز نور <b>توری مخصوص چاپ</b> , جنس مواد <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">حساس شابلون سازی , نوع اسکوجی و همه مواد <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">اولیه چاپ باید از نوع خوب و مرغوب باشد <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font color="#FF0000"><b>دستگاه چاپ سیلک دستی</b></font> را می توان در خانه و <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">بعنوان شغل خانگی و <b>کار در خانه</b> مورد استفاده <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">قرار داد که به آن <b>دستگاه چاپ خانگی</b> هم می گویند <br></font></div><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک خانگی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">تجهیزات دستگاه چاپ سیلک <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b>آموزش چاپ سیلک</b> <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">از 220 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">09124526223</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">09193519931</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div> text/html 2017-11-01T23:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی خرید دستگاه مهر http://irmohr2.mihanblog.com/post/107 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b><a href="http://irmohr2.mihanblog.com/post/103" target="_blank" title="انواع دستگاه مهر ">انواع دستگاه مهر سازی</a></b> در مدل های <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">دستی و اتوماتیک را می توان از شرکت <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">معتبر و با سابقه ما خرید گارانتی تعویض <br></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">فول , لامپ های یووی مخصوص مهرسازی <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">ژاپنی , بردهای دیجیتال اصلی بهمراه <b>آموزش <br></b></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><b>رایگان مهرسازی</b> و <font color="#FF0000"><b>لوازم مهرسازی اصل </b></font><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/105" target="_blank" title="خرید دستگاه مهرسازی"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1588804/MohrsaziGheymat.jpg" alt="خرید دستگاه مهرسازی" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"></a></font></font></div><div align="center"><br><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">علاوه بر اهمیت <a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/108" target="_blank" title="خرید دستگاه مهرسازی"><font color="#FF0000"><b>خرید دستگاه مهرسازی </b></font></a><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">مناسب و با کیفیت <b>مواد اولیه مهر سازی</b> و پرینتر <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">مهرسازی هم بسیار با اهمیت و مهم است ژلاتین و <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">کاغذ کالک , اسپری مهرسازی , پایه مهر در مدل <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">دستی و اتوماتیک و فشاری <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><b>مهر سازی</b> را می توان در یک مغازه کوچک <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">و برای راه اندازی کسب و کار پردرآمد و کم <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">هزینه در نظر گرفت <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر</b></font> <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">آموزش ساخت مهر <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><b>ملزومات مهرسازی</b> <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی تعویض قطعات <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تا 880 هزار تومان <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">09124526223</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">09193519931</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"></font></font><br></div> text/html 2017-10-25T23:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی خرید دستگاه چاپ سیلک http://irmohr2.mihanblog.com/post/106 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای انتخاب <a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/101" target="_blank" title="انواع دستگاه چاپ سیلک "><b>دستگاه چاپ سیلک</b></a> باید چند <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">نکته را در نظر گرفت برای خرید دقت نمایید <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">که لامپ های دستگاه از نوع یووی ماوراء بنفش <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">باشد نه لامپ مهتابی و لامپ تست اسکناس <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://irmohr2.mihanblog.com/post/95" target="_blank" title="دستگاه چاپ سیلک دستی "><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368608/shoglechapNailon.jpg" alt="دستگاه چاپ سیلک" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">با <b>دستگاه چاپ سیلک</b> میتوان روی <b>نایلون فروشگاهی </b><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و پلاستیک تبلیغاتی , تی شرت , لباس , مشماع , ساک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دستی , جعبه , مقوا , شال , روسری , شیشه و انواع <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">سطوح مسطح چاپ زد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">به این دستگاه , <a href="http://chapsilk.mihanblog.com/post/72" target="_blank" title="خرید دستگاه چاپ نایلون"><font color="#FF0000"><b>دستگاه چاپ نایلون</b></font></a> , <b>دستگاه چاپ <br></b></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>تی شرت</b> و دستگاه چاپ مسطح هم می گویند مدل <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دستی چاپ سیلک برای <b>کار در خانه</b> و <b>شغل خانگی <br></b></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مناسب</b> است این شغل را می توان با سرمایه کم در <br></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">فضای کوچک منزل شروع نمود <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><font color="#000099"><b>دستگاه چاپ سیلک خانگی</b></font> <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی تعویض قطعات <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><b>لوازم چاپ سیلک</b> <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">آموزش چاپ سیلک <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">از 220 هزار تا 400 هزار تومان</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">09124526223</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">09381966964</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"></font></font><br></div> text/html 2017-10-04T23:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی مهر سازی http://irmohr2.mihanblog.com/post/105 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>شغل مهرسازی</b></font> بسیار کم هزینه و پردرآمد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و آسان است <a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/92" target="_blank" title="قیمت دستگاه مهرسازی اتوماتیک"><b>قیمت دستگاه مهرسازی</b></a> از 70 هزار <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">تومان شروع میشود که با آموزش رایگان و تامین <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">لوازم مهر سازی همراه است<b> دستگاه مهر</b> دارای <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">لامپ های یووی ماوراء بنفش و بردهای دیجیتالی است</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368608/MohrB12000.jpg" alt="دستگاه مهر سازی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">ساخت مهر با <b>دستگاه یووی مهرسازی</b> ساده و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کم هزینه است <b>قیمت ساخت مهر</b> با دستگاه جدید <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کمتر از 1000 تومان است که طی 10 دقیقه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">ساخته میشود <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#CC0000"><b>مواد اولیه مورد نیاز مهر سازی</b></font> علاوه بر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/93" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی فوری">دستگاه مهر سازی</a></b> شامل ژلاتین مهر سازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و دسته مهر , کاغذ کالک , اسپری مهر سازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و چسب دو طرفه بهمراه نرم افزار طراحی مهر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و کامپیوتر و پرینتر می باشد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09193519931</font></div><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهرسازی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>ملزومات مهرسازی </b><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش مهر سازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تومان</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div> text/html 2017-09-20T21:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی دستگاه چاپ روی پلاستیک http://irmohr2.mihanblog.com/post/104 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>چاپ پلاستیک</b></font> و مشماع و نایلون تبلیغاتی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">با <a href="http://chapsilk.mihanblog.com/post/1" target="_blank" title="قیمت دستگاه چاپ سیلک"><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک</b></font></a> انجام میشود که در دو <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مدل دستی و اتوماتیک تولید می شود با <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>دستگاه چاپ سیلک دستی</b> میتوان چاپ روی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">انواع سطوح صاف را حتی در منزل انجام <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">داد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img src="http://www.silkomohr.ir/images/irmohr2/chapeplastick.jpg" alt="دستگاه چاپ پلاستیک" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://lavazemchap.mihanblog.com/post/68" target="_blank" title="دستگاه چاپ پلاستیک">دستگاه چاپ پلاستیک</a></b> که همان چاپ سیلک است <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">به <b>چاپ شابلون</b> و چاپ کلیشه هم معروف است زیرا <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">در چاپ سیلک از شابلون استفاده میشود <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">علاوه بر چاپ روی پلاستیک و نایلون میتوان روی</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">تی شرت , لباس , پارچه , شال , روسری , ساک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دستی , جعبه , مقوا , فلز , چوب و همه اشیاء صاف <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">چاپ نمود</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای چاپ روی پلاستیک بجز<b> دستگاه چاپ سیلک <br></b></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>پلاستیک</b> به <b>لوازم چاپ پلاستیک</b> , رنگ چاپ پلاستیک <br></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">بهمراه اموزش چاپ پلاستیک نیاز داریم</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک روی پلاستیک</b></font> <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">آموزش چاپ سیلک <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">مواد اولیه چاپ پلاستیک <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">از 220 هزار تومان</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">09124526223</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">09193519931</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"></font></font><br></div> text/html 2017-09-13T21:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی انواع دستگاه مهر http://irmohr2.mihanblog.com/post/103 <div style="text-align: center;"><a href="http://irmohr2.mihanblog.com/post/21" target="_blank" title="انواع دستگاه مهر سازی"><b><font face="times new roman, times, serif" size="5">انواع دستگاه مهر سازی</font></b></a><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;دستی و اتوماتیک&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">بهمراه آموزش و تامین<b> لوازم مهرسازی</b>&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">با لامپ های یووی ماوراء بنفش<b><font color="#ff0000"> ژاپنی</font></b> و</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">بردهای دیجیتالی اصلی با یک سال گارانتی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">فول تعویض و نرم افزار طراحی مهر فارسی</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368603/AnvaMohr.jpg" alt="انواع دستگاه مهر "></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><font color="#ff0000">طرز کار دستگاه مهر سازی</font></b> بسیار ساده است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">برای ساخت مهر کافیست طرح مهر آماده را روی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">کاغذ کالک پرینت گرفته و با <b>ژلاتین خام</b> درون&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">دستگاه ساخت مهر قرار داد تا نور یووی طرح&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">مهر را روی ژلاتین چاپ کند سپس با فرچه و حلال</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">ژلاتین را شستشو داد تا برجسته شود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">شستشوی مهر در <b>دستگاه مهرسازی دستی</b> بصورت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">دستی و با فرچه و حلال است اما شسشتوی ژلاتین&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">در <b>دستگاه مهرسازی اتوماتیک</b> بصورت کاملا&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">اتوماتیک و بدون دخالت دست انجام می شود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">بجز دستگاه مهر برای مهر سازی به مواد اولیه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">مهرسازی , نرم افزار طراحی مهر , کامپیوتر&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">و پرینتر مهرسازی نیاز داریم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><font color="#3333ff">دستگاه مهرساز دستی</font></b>&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">از 70 هزار تا 230 هزار تومان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><font color="#3333ff">دستگاه مهر اتوماتیک</font></b>&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">از 600 تا 880 هزار تومان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">09124526223</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">09192510283</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></div> text/html 2017-09-06T21:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی لیست مشاغل خانگی پردرآمد http://irmohr2.mihanblog.com/post/102 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>چاپ سیلک خانگی</b></font> جزء <b>پردرآمدترین مشاغل خانگی</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">در ایران است که علاوه بر یادگیری آسان و سرمایه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کم برای راه اندازی در فضای کوچک خانه مناسب <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">است <a href="http://irmohr2.mihanblog.com/post/85" target="_blank" title="دستگاه چاپ سیلک خانگی"><font color="#CC0000"><b>دستگاه چاپ خانگی</b></font></a> بسیار کم حجم و کوچک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">است و در فضای کوچک منزل قابل استفاده می باشد</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368603/shoghlchapdastisilk.jpg" alt="دستگاه چاپ سیلک خانگی" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>چاپ سیلک در خانه</b> را میتوان با کمتر از 500 هزار <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">تومان شروع کرد که شامل <font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک دستی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و<b> لوازم چاپ سیلک</b> و رنگ چاپ سیلک است راه اندازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کارگاه کوچک چاپ به همین سادگی و در چند ساعت <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">قابل انجام است</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">این <b>مشاغل خانگی پردرآمد برای آقایان</b> و خانم ها <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">قابل استفاده است مردان برای راه اندازی شغل دوم <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و زنان برای <b>شغل خانگی پردرآمد</b> و کار در خانه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از این شغل استفاده می کنند</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک خانگی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش چاپ سیلک در خانه</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مواد اولیه چاپ سیلک</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 220 هزار تومان</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09192510283</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2017-08-30T21:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی دستگاه چاپ روی لباس http://irmohr2.mihanblog.com/post/101 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#CC0000"><b>دستگاه چاپ لباس</b></font> و تی شرت و مشماع <br>بهمراه آموزش چاپ روی لباس و لوازم <br>چاپ لباس با توانایی چاپ روی همه سطوح <br>مسطح و صاف از 220 هزار تومان مناسب برای <br><b>شغل خانگی پردرآمد</b> و <b>شغل دوم خانگی</b><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368603/chaptishert.jpg" alt="دستگاه چاپ لباس" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><b>چاپ روی لباس</b> و نایلون و مشماع براحتی با <br><b><a href="http://irmohr2.mihanblog.com/post/95" target="_blank" title="دستگاه چاپ سیلک دستی ">دستگاه چاپ سیلک</a></b> انجام میشود که مدل دستی <br>آن برای کار در خانه و فضای کوچک مناسب <br>است به دستگاه دستی چاپ لباس و پلاستیک <br><font color="#000099"><b>دستگاه چاپ خانگی</b></font> هم می گویند <br><br><b>مواد اولیه چاپ روی لباس</b> و تی شرت شامل <br>میز نور کلیشه سازی , کلیشه خام چاپ سیلک <br>و کاردک , گیره مخصوص , لاک حساس دیازو <br>و رنگ چاپ لباس می باشد<br><br>چاپ لباس و تی شرت و پارچه را میتوان <br>برای <b>شغل خانگی خانم ها</b> و شغل پردرآمد <br>کوچک آقایان استفاده کرد <b>سرمایه کم</b> , یادگیری <br>آسان و کوچکی دستگاه از مزایای چاپ سیلک خانگی <br>است <br><br><font color="#000099"><b>دستگاه چاپ سیلک لباس</b></font><br>&nbsp;یک سال گارانتی فول <br>آموزش چاپ سیلک <br><b>ملزومات چاپ سیلک</b> <br>از 220 هزار تومان<br><br>09381966964<br>09124526223<br><br></font></div> text/html 2017-08-09T21:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی دستگاه مهر سازی http://irmohr2.mihanblog.com/post/100 <div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/93" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی">دستگاه مهرسازی</a> همان میز نور یووی <br>ماوراء بنفش است با تعدادی لامپ یووی <br>بلک لایت و بردهای دیجیتالی که چاپ طرح <br>مهر روی ژلاتین را انجام میدهد دستگاه ساخت <br>مهر در دو مدل <b>دستگاه مهر سازی دستی</b> و <br><b>دستگاه اتوماتیک مهر سازی</b> تولید میشود<br><a href="http://mohr123.mihanblog.com/post/65" target="_blank" title="دستگاه مهر سازی"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1588804/MohrB12000.jpg" alt="دستگاه مهر سازی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br><a href="http://mohr123.mihanblog.com/post/10" target="_blank" title="دستگاه مهر سازی اتوماتیک">دستگاه مهر سازی اتوماتیک</a> علاوه بر میز <br>نور و قابلیت دستگاه دستی مهر دارای مخزن <br>برای شستشوی مهر و برجسته کردن آن است <br><br>علاوه بر<b> دستگاه ساخت مهر</b> برای مهر سازی <br>به آموزش مهرسازی و <b>لوازم مهر سازی</b> بهمراه <br>نرم افزار طراحی مهر و کامپیوتر و پرینتر <br>نیاز داریم<br><br>با <b>دستگاه مهرسازی</b> علاوه بر ساخت مهر ژلاتینی <br>می توان انواع مهر برجسته فلزی , <b>کلیشه طلاکوب </b><br>و کلیشه تامپو , کلیشه چاپ غلطکی و کلیشه کارتن <br>سازی را ساخت <br><br><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر</b></font> <br>یک سال گارانتی کامل<br>آموزش مهر سازی <br><b>مواد اولیه مهر سازی</b> <br>از 70 هزار تا 880 هزار تومان<br><br>09193519931<br>09124526223<br><br></font></div> text/html 2017-08-02T21:20:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک http://irmohr2.mihanblog.com/post/99 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/28" target="_blank" title="دستگاه چاپ سیلک با آموزش"><font color="#CC0000"><b>دستگاه چاپ سیلک</b></font></a> در سه نوع <br>دستی , نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک <br>تولید میشود <a href="http://irmohr2.mihanblog.com/post/95" target="_blank" title="دستگاه چاپ سیلک دستی"><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک دستی</b></font></a> همان <br><b>میز نور شابلون سازی</b> است که چاپ طرح&nbsp; <br>روی شابلون یا کلیشه را انجام میدهد بقیه <br>مراحل چاپ رنگ و کاردک کشی بصورت <br>دستی انجام میشود <br><img src="http://silkomohr.ir/images/chapdastisilk.jpg" alt="دستگاه چاپ سیلک " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font color="#CC0000"><b>دستگاه چاپ سیلک نیمه اتوماتیک</b></font> همان دستگاه <br>دستی است که بعضی از مراحل چاپ در آن <br>بصورت&nbsp; کاملا مکانیکی انجام میشود اما <br><font color="#CC0000"><b>دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک</b></font> تمام مراحل <br>چاپ را بصورت تمام اتوماتیک انجام میدهد<br><br><b>دستگاه اتوماتیک چاپ سیلک</b> برای کارهای <br>صنعتی و تیراژ بالا در چاپخانه ها استفاده میشود <br>و برای چاپ تعداد کم و چاپ روی نایلون <br>فروشگاهی و پلاستیک تبلیغاتی مغازه ها <br>&nbsp;دستگاه چاپ سیلک دستی قابل استفاده است<br><br><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک دستی</b></font> <br>یک سال گارانتی فول <br>آموزش چاپ سیلک دستی <br>لوازم چاپ سیلک <br><b>رنگ چاپ سیلک</b> <br>از 220 هزار تومان<br><br>09124526223<br>09193519931<br>&nbsp;<br></font></div> text/html 2017-07-26T21:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی میز نور مهر سازی http://irmohr2.mihanblog.com/post/98 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>دستگاه مهرسازی دستی</b></font> از یک <b>میز نور</b> با تعدادی <br><b>لامپ یووی</b> مخصوص مهرسازی و بردهای دیجیتالی<br>برای روشن شدن لامپ ها تشکیل شده که چاپ <br>طرح مهر روی ژلاتین را انجام میدهد <font color="#CC0000"><b>دستگاه مهر اتوماتیک</b></font> <br>علاوه بر میز نور دارای مخزن برای شستشوی ژلاتین<br>و برجسته کردن مهر بصورت اتوماتیک می باشد<br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368603/mohreJelatiniarzan.jpg" alt="میز نور مهرسازی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>مهمترین بخش د<b>ستگاه مهرسازی</b> یا همان میز نور <br>لامپ های یووی دستگاه هست که باید حتما لامپ <br>یووی باشد بهترین مارک لامپ یووی نوع هیتاچی <br><b>ژاپنی</b> است<br><br>برای <b>مهرسازی فوری</b> علاوه بر دستگاه نوردهی <br>به <font color="#3333FF"><b>ژلاتین خام</b></font> , کاغذ کالک , چسب دوطرفه , اسپری <br>مهرسازی و دسته مهر بهمراه کامپیوتر برای طراحی <br>مهر و پرینتر برای <b>چاپ طرح مهرآماده</b> نیاز داریم<br><br><b>مهرسازی</b> را میتوان در یک مغازه کوچک و برای شروع <br>کسب و کار پردرامد , شغل دوم و حتی شغل اصلی <br>استفاده نمود<br><br><font color="#3333FF"><b>دستگاه یووی مهرسازی</b></font> <br>یک سال گارانتی فول <br>آموزش مهرسازی رایگان <br><b>لوازم مهرسازی</b> <br>از 70 هزار تا 880 هزار تومان<br><br>09124526223<br>09193519931<br></font><br></div> text/html 2017-07-19T21:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی دستگاه مهر سازی فوری http://irmohr2.mihanblog.com/post/97 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>مهر سازی فوری</b></font> با روش جدید بسیار ساده و <br>کم هزینه شده <b>قیمت ساخت مهر آماده</b> با <br><b>دستگاه مهرسازی جدید </b>کمتر از 1000 تومان است <br>که طی 10 دقیقه ساخته میشود <b>مهر فوری</b> برای <br>ساخت به <b>ژلاتین خام</b> , کاغذ کالک , چسب دوطرفه و<br>اسپری مهرسازی بهمراه دسته مهر نیاز دارد کامپیوتر <br>برای طراحی مهر و چاپگر برای چاپ طرح مهر آماده هم <br>مورد نیاز می باشد<br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368603/MohrsaziGheymat.jpg" alt="دستگاه مهر سازی فوری" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font color="#CC0000"><b>دستگاه مهرسازی فوری</b></font> در مدل های دستی و اتوماتیک <br>تولید میشوو <b>دستگاه مهرسازی دستی</b> همان <b>میز نور <br>یووی مهرسازی</b> است که دارای تعدادی لامپ یووی و <br>بردهای دیجیتال است ولی <a href="http://irmohr2.mihanblog.com/post/7" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی اتوماتیک">دستگاه مهرسازی اتوماتیک</a> <br>علاوه بر میز نور دارای مخزن شستشو و فرچه دست <br>بافت هم می باشد<br><br>برای <b>مهرسازی فوری</b> به 10 دقیقه زمان نیاز است <br>ابتدا طرح مهر آماده را روی کاغذ کالک پرینت گرفته و <br>با ژلاتین خام درون <b>دستگاه مهر سازی</b> بمدت 10 دقیقه <br>نوردهی سپس با فرچه و حلال شستشو می دهیم <br>تا برجسته شود<br><br><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر فوری</b></font><br>یک سال گارانتی فول <br>آموزش مهر سازی فوری <br><b>لوازم مهر سازی فوری</b> <br>از 70 هزار تا 880 هزار تومان<br><br>09124526223<br>09193519931<br></font><br></div> text/html 2017-07-12T21:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی کار خانگی پردرآمد http://irmohr2.mihanblog.com/post/96 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کار و<font color="#FF0000"><b> شغل خانگی پردرآمد </b></font>و کم هزینه چاپ سیلک <br>با توانایی چاپ روی همه سطوح مسطح مثل چاپ <br>روی <b>کیسه نایلون فروشگاهی</b> , چاپ روی لباس و <br>تی شرت , چاپ روی جعبه و مقوا مناسب برای <br>زنان و مردان در خانه <br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368603/Karkhanegi.jpg" alt="کار خانگی پردرآمد" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br><b>چاپ سیلک خانگی</b> از یک <b>میز نور </b>با لامپ های <br>یووی ژاپنی , بردهای دیجیتالی و تایمر و <br>فن تشکیل شده بهمراه <font color="#CC0000"><b>لوازم کلیشه سازی </b></font><br>و لوازم چاپ با <b>رنگ چاپ سیلک </b><br><br><font color="#CC0000"><b>چاپ سیلک خانگی</b></font> را مردان برای <b>شغل دوم</b> و <br>شغل کوچک پردرآمد و <b>خانم ها</b> برای <b>شغل خانگی <br>پردرآمد</b> و کم هزینه استفاده می کنند <font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ خانگی </b></font><br>بسیار کم حجم و کوچک است و برای شروع یک شغل خوب <br>و پردرامد در شهر کوچک و بزرگ مناسب می باشد<br><br><font color="#000099"><b>دستگاه چاپ سیلک خانگی </b></font><br><b>شغل خانگی پردرآمد </b><br>یک سال گارانتی فول <br>آموزش چاپ در خانه <br>لوازم چاپ خانگی<br>از 220 هزار تومان<br><br>09124526223<br>09192510283<br></font><br></div> text/html 2017-07-05T21:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی دستگاه چاپ سیلک دستی http://irmohr2.mihanblog.com/post/95 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دستگاه های چاپ سیلک در مدل های دستی , نیمه <br>اتوماتیک و تمام اتوماتیک تولید می شود از این سه <br>مدل , <font color="#CC0000"><b>دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک</b></font> برای کارهای صنعتی <br>و چاپ تعداد بالا مناسب است و <font color="#CC0000"><b>دستگاه چاپ سیلک دستی</b></font> <br>برای کارهای محدود و <b>چاپ نایلون تبلیغاتی فروشگاه </b>ها و <br><b>چاپ ساک دستی</b> و چاپ تیشرت کاربرد دارد<br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368603/chapnailonDasti.jpg" alt="دستگاه چاپ سیلک دستی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><b>دستگاه چاپ دستی سیلک</b> که به آن <font color="#FF0000"><b>دستگاه چاپ خانگی</b></font> <br>هم می گویند از یک <b>میز نور </b>با لامپ های یووی <b>ژاپنی</b> و <br>تایمر دیجیتالی و بالاست های دیجیتال تشکیل شده <br>که شابلون سازی را انجام میدهد<br><br>به <b>دستگاه چاپ سیلک دستی</b> , <font color="#3333FF"><b>میز نور شابلون سازی</b></font> و <br><b>دستگاه شابلون سازی</b> و <b>دستگاه کلیشه سازی</b> هم می گویند<br>پس از آماده شدن شابلون در دستگاه دستی مرحله چاپ <br>و کاردک رنگ زدن با دست انجام می شود<br><br><font color="#CC0000"><b>دستگاه چاپ خانگی</b></font> برای <b>کار در منزل </b>و <b>شغل خانگی <br>پردرامد برای خانم ها</b> قابل استفاده است این شغل <br>از <b>زودبازده ترین مشاغل</b> خانگی در ایران است <br>که با سرمایه کم و در فضای کوچک می توان شروع کرد<br><br><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک دستی خانگی </b></font><br>یک سال گارانتی فول<br>آموزش چاپ سیلک در خانه <br>لوازم چاپ سیلک دستی <br>از 220 هزار تا 400 هزار تومان<br><br>09124526223<br>09193519931<br></font><br></div> text/html 2017-06-28T21:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی مشاغل خانگی پردرآمد برای زنان http://irmohr2.mihanblog.com/post/94 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یکی از <font color="#CC0000"><b>مشاغل خانگی زنانه و مردانه</b></font> که هم برای <br>آقایان و هم خانم ها در خانه قابل استفاده است <br><b>دستگاه چاپ خانگی سیلک</b> است که چاپ روی نایلون <br>تبلیغاتی , مشماع ؛ تیشرت و لباس را انجام میدهد <br>این شغل بسیار زودبازده , کم هزینه و آسان است <br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368603/moshamaChap.jpg" alt="مشاغل خانگی پردرآمد برای زنان" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><b>چاپ سیلک خانگی</b> بسیار کم حجم است و در فضای <br>کوچک خانه میتوان از آن استفاده نمود یادگیری شغل پردرآمد <br>و خانگی چاپ سیلک ساده است میتوان طی چند ساعت <br>چاپ سیلک خانگی را آموزش دید و شروع به کار کرد<br><br><font color="#CC0000"><b>چاپ سیلک</b></font> مناسب<b> کار در خانه برای خانم ها</b> و <br>راه اندازی<b> کسب و کار کوچک</b> برای آقایان است <br>این شغل را با کمتر از 500 هزار تومان می توان شروع <br>کرد که شامل<b> دستگاه چاپ سیلک دستی</b> , لوازم <br>چاپ سیلک , مرکب چاپ بهمراه آموزش چاپ سیلک <br>در منزل می باشد<br><br><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک خانگی </b></font><br>یک سال گارانتی تعویض فول<br>آموزش چاپ سیلک در خانه <br>از 220 هزار تا 400 هزار تومان<br><br>09124526223<br>09193519931<br></font><br></div> text/html 2017-06-21T21:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی معرفی مشاغل خانگی http://irmohr2.mihanblog.com/post/93 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#CC0000"><b>مشاغل خانگی پردرآمد برای زنان</b></font> و <b>مردان</b> بسیار زیاد <br>و گسترده اند یکی از این <b>مشاغل پردرامد خانگی </b><br>که برای آقایان و بانوان مناسب است <b>شغل چاپ خانگی </b><br>است که چاپ روی ساک دستی , مشماع , تیشرت و <br>لباس و همه سطوح صاف را شامل میشود این شغل یک <br><b>شغل کوچک پردرآمد در منزل</b> است که علاوه بر درآمد عالی<br>برای راه اندازی <b>کسب و کار کوچک خانگی</b> مناسب است<br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368603/ShoghlechapKochak.jpg" alt="معرفی مشاغل خانگی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><b>چاپ سیلک خانگی</b> بسیار زودبازده و کم هزینه است <br>و با کمتر از 500 هزار تومان میتوان شروع به کار کرد <br>علاوه بر <font color="#CC0000"><b>دستگاه چاپ سیلک خانگی</b></font> و <b>لوازم چاپ سیلک </b><br>در خانه به کامپیوتر و پرینتر هم نیاز داریم<br><br><b>چاپ سیلک</b> در <font color="#CC0000"><b>لیست مشاغل خانگی پردرآمد</b></font> جزء <br>مشاغل ابتدایی و <b>زودبازده</b> است که طی چند ساعت <br>میتوان آموزش دید و شروع به کسب درآمد نمود<br><br><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک دستی </b></font><br>یک سال گارانتی تعویض فول<br>آموزش چاپ سیلک در منزل <br><b>مواد اولیه چاپ سیلک خانگی</b><br>از 220 هزار تا 400 هزار تومان<br><br>09124526223<br>09192510283<br></font><br></div> text/html 2017-06-14T21:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی شغل های زودبازده خانگی http://irmohr2.mihanblog.com/post/92 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">از جمله<font color="#FF0000"><b> شغل های زودبازده</b></font> و کم هزینه خانگی <br>میتوان به <b>چاپ خانگی سیلک </b>اشاره نمود که <br>تنوع چاپ بسیار بالایی دارد چاپ روی نایلون و <br>مشماع , تی شرت و لباس و پارچه , چاپ روی <br>ساک دستی , چاپ روی برد pcb , چاپ روی <br>جعبه و مقوا و چاپ روی همه اشیا مسطح <br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368603/ShoghlechapKochak.jpg" alt="شغل های زودبازده خانگی" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br>یادگیری آسان در کنار فضای مورد نیاز کم و <br><b>سرمایه اولیه</b> بسیار پایین و همچنین سود دهی <br>سریع جزء <b>مزایای شغل چاپ سیلک خانگی</b> است <br>که با کمتر از 500 هزار تومان میتوان شروع کرد<br><br><font color="#CC0000"><b>دستگاه چاپ خانگی</b></font> از <b>میز نور شابلون سازی</b> با <br>لامپ های یووی مخصوص ماوراء بنفش و <br>بالاست های دیجیتال بهمراه تایمر دیجیتالی و<br>فن خنک کننده تشکیل شده که در کنار <br><b>لوازم چاپ سیلک خانگی</b> و<b> رنگ چاپ سیلک </b><br>وسایل مورد نیاز چاپ خانگی را تشکیل می دهند<br><br>با <b>دستگاه چاپ سیلک خانگی </b>میتوان سفارشات <br>چاپی روی نایلون فروشگاهی و پلاستیک تبلیغاتی <br>فروشگاهها را چاپ نمود <br><br><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک دستی خانگی </b></font><br>یک سال گارانتی تعویض فول<br>آموزش چاپ سیلک در خانه <br>از 220 هزار تا 400 هزار تومان<br><br>09124526223<br>09192510283<br></font><br></div> text/html 2017-06-07T21:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی دستگاه مهر سازی ارزان قیمت http://irmohr2.mihanblog.com/post/91 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#CC0000"><b>دستگاه ارزان قیمت ساخت مهر</b></font> 70 هزار تومان <br>با دو لامپ یووی مخصوص ساخت مهر و برد دیجیتال<br>بهمراه <b>آموزش مهرسازی رایگان</b> و <b>مواد اولیه مهرسازی </b><br>مناسب برای <b>ساخت مهر فوری ژلاتینی</b> در 10 دقیقه <br>با کیفیت عالی 09124526223<br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368603/mohreJelatiniarzan.jpg" alt="دستگاه مهرسازی ارزان قیمت" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"><br>برای <b>ساخت مهر </b>به لامپ های یووی نیاز است <br>لامپ یووی مانند لامپ مهتابی سفید است و تنها در <br>زمان روشن شدن نور آبی ماورائ بنفش دارد در صورتی <br>که لامپ های تست اسکناس که در بعضی از دستگاه های<br>مهرسازی استفاده شده آبی رنگ است <br><br><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهرسازی</b></font> از <b>میز نور</b> با لامپ های یووی مخصوص <br>مهرسازی وبردهای دیجیتالی برای روشن شدن لامپ ها <br>تشکیل شده تایمر و فن خنک کننده هم برای راحتی کار <br>با دستگاه در بعضی از مدل های <b>دستگاه مهر</b> وجود دارد<br><br><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهرسازی فوری</b></font><br>یک سال گارانتی تعویض فول<br>آموزش ساخت مهر <br><b>لوازم مهرسازی </b><br>از 70 هزار تا 880 هزار تومان <br>در مدل های دستی و اتوماتیک<br><br>09124526223<br>09193519931<br></font><br></div> text/html 2017-05-31T21:05:00+01:00 irmohr2.mihanblog.com مهدی اصفهانی شغل خانگی برای مردان http://irmohr2.mihanblog.com/post/90 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>چاپ سیلک خانگی</b></font> را میتوان یک <b>شغل خانگی </b><br>بسیار پردرآمد برای مردان و زنان خانه دار در <br>نظر گرفت که با <b>سرمایه کم</b> و در فضای کوچک خانه <br>قابل راه اندازی است با <font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ خانگی</b></font> می توان <br>روی اشیا صاف و مسطح مثل نایلون , مشماع , تی شرت<br>و لباس و پارچه چاپ نمود<br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368603/kardarmanzel.jpg" alt="شغل خانگی برای مردان" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"><br><b>وسایل مورد نیاز شغل خانگی چاپ سیلک</b> در منزل شامل <br>میز نور شابلون سازی , کاغذ کالک , شابلون آماده , کلیشه چاپ <br>و گیره مخصوص چاپ , کاردک چاپ و <b>رنگ چاپ سیلک</b> است<br><br><b>چاپ سیلک</b> یکی از <font color="#CC0000"><b>مشاغل پردرآمد خانگی</b></font> است که <br>برای شروع یک شغل کوچک و کم هزینه هم مناسب <br>است این شغل برای آقایان و خانم ها در خانه قابل <br>استفاده می باشد<br><br><font color="#3333FF"><b>دستگاه چاپ سیلک خانگی </b></font><br>یک سال گارانتی فول<br>آموزش چاپ سیلک در خانه <br><b>لوازم چاپ سیلک</b> <br>از 220 تا 400 هزار تومان<br><br>09124526223<br>09193519931<br></font><br></div>